İletişim Stratejisini Kurgulamak için Metaforları, Habercileri ve Tonu nasıl kullanabilirim?

Önceki derslerde iletişim kurmak için elimizde birçok enstrümanın bulunduğunu görmüştük: Bu enstrümanlar yalnızca değerler ve sözcüklerden değil, aynı zamanda kişisel ve ilham veren hikâyeler, imgeler, semboller, olgular, figürlerden oluşmaktadır. Bu derste sıklıkla gözden kaçırılan ama aslında çok önemli olan üç enstrümana odaklanacağız. Sonraki derslerimizde ise diğer enstrümanları ayrıntılarıyla ele alacağız.