Ne istediğimi biliyor muyum? Araştırma Tutumları!

Bu derste, kampanyaların KİMİN tutumlarını ve HANGİ tutumlarını değiştirebileceğini ve yine kampanyaların nasıl belirleyici bir role sahip olduğunu keşfedeceğiz.
Bir sonraki derste ise kampanya için faydalı bir zemin oluşturabilecek, hedef grubumuzun sahip olduğu DEĞERLERİN nasıl araştırılacağına odaklanacağız.
Bu ders, size kampanya araştırmasının teorisini, araçlarını ve örneklerini detaylandırarak açıklayacaktır.